Hướng dẫn mua bán DOGE – Dogecoin
Xin chào các bạn, Hôm nay Long Alô sẽ hướng dẫn các bạn mua bán DOGE – Dogecoin nhanh chóng qua site auto duy nhất, uy tín nhất mà mình hay sử dụng. Trước khi mua bán bạn nên đăng ký tài khoản https://www.vncex.com, để nhận giảm giá 20%... Read more
Kiểm tra giao dịch NEO trên tool neotraker – Long Alo hướng dẫn 11-10-2017
Xin chào các bạn, Mấy hôm trước mình có viết bài hướng dẫn mua bán NEO tại VNCEX cho các bạn, nay mình tiếp tục viết bài kiểm tra 1 giao dịch nhận NEO, các bạn đọc và chia sẽ nhé. 1. Tóm tắt về NEO: – Nếu như... Read more
Btc-e cho phép rút 55% coin từ ngày 02-09-2017
Chào các bạn, tin tức mới nhất là btc-e cho phép rút 55% từ tài khoản coin nha, từ ngày 02-09-2017 (tính lịch tây). Còn Việt nam thì chờ ngày 03-09-2017 nha. 1. Thông báo: – Site mới sẽ chạy vào ngày 15/09/2017. – Từ ngày 02-09-2017 sẽ rút... Read more