Phố Wall không thể đầu tư vào coins nếu không có Bitcoin ETNs

Phố Wall không thể đầu tư vào coins nếu không có Bitcoin ETNs
4 (80%) 1 vote

Ed Tilly hiện là CEO và Chủ tịch 1 sàn giao dịch chứng khoán & quyền chọn nổi tiếng Chiacago. Ông tuyên bố phố Wall không thể đầu tư vào coin nếu không có Bitcoin ETNs (exchange trade note) Báo tài chính Business Insider đã đưa tin về những bình luận của Tilly vào ngày 18/1.

Bitcoin ETNs tiền đề cho Bitcoin ETF

Tilly tuyên bố sự tăng trưởng của Bitcoin tại các thị trường niêm yết vẫn bị cản trở. Nguyên nhân thiếu một sản phẩm giao dịch hướng đến các nhà đầu tư mẹ và con. Theo ông, Bitcoin Future không thấy tăng trưởng ổn định vì thiếu một lưu ý hoặc theo dõi gắn liền với BTC mà khách hàng bán lẻ có thể giao dịch.

Bài viết giải thích rằng cả bitcoin future & bitcoin note đều quan trọng để phố Wall tiếp cận BTC.

Theo bài báo, Tilly giải thích rằng các ETN dễ tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư trung bình. Tilly tiếp tục:

“Sức mạnh của việc có tương lai đó cũng có ETN hấp dẫn hơn đối với bán lẻ. Và sau đó các tổ chức có thể giảm rủi ro đó trên thị trường tương lai niêm yết. […] Vắng chân đó và giới thiệu trình theo dõi hoặc ghi chú, tôi nghĩ chúng ta sẽ ở đây. ‘Nó giao dịch mỗi ngày, nhưng đó không phải là câu chuyện.’

Theo Tilly, lý do tại sao các cơ quan quản lý không phê duyệt một sản phẩm trao đổi Bitcoin. Chẳng hạn như các ứng dụng quỹ giao dịch trao đổi (ETF) vẫn đang chờ xử lý. Nguyên nhân là do các nhà quản lý không thể bảo vệ các nhà đầu tư khỏi thao túng trên thị trường mà họ không thể kiểm soát. Bạn trả lời câu hỏi đó, bạn nhận được ETN đầu tiên của bạn, Tilly kết luận Tilly.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here