USDT.VN Tin tức Coins

Hướng dẫn giao dịch mua bán coins trên các sàn uy tín

Danh sách site coins đa cấp (đang chạy, hấp hối, đã die…) – Update daily Danh sách site coins đa cấp (đang chạy, hấp hối, đã die…) – Update daily
Xin chào các bạn, Hôm nay mình sẽ liệt kê danh sách các site Đa cấp bẩn mà sữ dụng coins để lôi kéo... Danh sách site coins đa cấp (đang chạy, hấp hối, đã die…) – Update daily

Xin chào các bạn,

Hôm nay mình sẽ liệt kê danh sách các site Đa cấp bẩn mà sữ dụng coins để lôi kéo khách hàng, nếu  ai sợ thì biết mà tránh để không bị thiệt hại. Anh nào chơi đa cấp bẩn mà cay cú thì lượn chổ khác… đừng kiếm tiền trên máu của gia đình và đồng bào!

PS: Đa cấp có bẩn có sạch…

A. Danh sách site coins đa cấp đang hoạt động:

 • Binomo (Hình thức nhị phân, 08-02-2018: đang hoạt động)
 • Bitconnect X, HEXTRACOIN, UCOINCASH, UNIXCOIN (hình thức gọi vốn ICO, 08-02-2018: đang hoạt động, Lãi 40%/tháng).
 • Pincoin (update 08-02-2018)

B. Danh sách site coins đa cấp đã die, chưa xác định pay hoặc scam:

  • Bitconnect (hình thức gọi vốn ICO, 08-02-2018: đã banh xác, Lãi 40%/tháng).
  • Onecoin: hình thức lấy sau trả trước, 08-02-2018: đã banh xác
  • Swesscoin: hình thức lấy sau trả trước, 08-02-2018: đã banh xác
  • Landcoin: hình thức lấy sau trả trước, 08-02-2018: đã banh xác
  • pincoin: hình thức lấy sau trả trước, 09-02-2018: đã banh xác
  • Kingcash banh bét, 09-02-2018: đã banh xác
  • aetoncoin đa cấp, 09-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   akuyacoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   alexiscoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   allend đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   apoub đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   aquacoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   areszcoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   asapcoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   atroxcoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   avatarcoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bankcoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   barcoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   basilcoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bcc cash đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   beconnect đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   beecash đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   biafracoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   binarycoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bit4g đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitai đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitbase đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitcaps đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitcaptera đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitchamps đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitcoinfor đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitconcent đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitether đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitfinite đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitfintech đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitglare đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bithercash đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitlendcoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitpetite đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitreserve đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitrootz đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitserial đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitstacks đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitstrades đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitsupreme đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bittour đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bittx đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bitwinner đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bixcoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bixincoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   bizcazh đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   capitalexpanse đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   cashconnect đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   cavallo đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   ceocoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   chronium đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   chrysos đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   circle đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   cointeum đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   conex đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   confercoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   corvuscoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   credence đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   davorcoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   demicoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   dragoncoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   ecomcash đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   eigencoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   elektracoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   emcoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   escoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   escroco đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   etcconnect đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   ethconnect đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   etherbanking đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   etherecash đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   exacoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   excash đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   excoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   expandcoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   falconcoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   farstcoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   ficoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   finecoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   finixcoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   firstcoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   fleetcoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   forzacoin đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   futuregame, fuucoin, glasscoin, goldgate, goldreward, habricks, havanacoin, hayscoin, hedgeconnect, hexabot, hextracoin, highreward đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   hitscoin, homeblockcoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   hotcrypto, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   hptoken, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   hydrocoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   ibiscoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   ideacoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   ifan, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   invacoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   jgencoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   king cash, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   knoxcoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   laser ico, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   laya lending, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   legendcoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   lendalt, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   lendconnect, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   libracoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   likium , đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   lionscoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   litecoincash, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   loancoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   loopx, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   lrc coin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   luxurycoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   machtcoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   magiccoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   martcoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   matadorscoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   monetizecoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   monyx, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   mybettercoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   myethconnect, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   mynecoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   natcoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   neoconnect, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   nexcoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   nikencoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   nokecoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   numivcoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   oac coin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   onecoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   oricoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   pagarex, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   paynext, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   peerdax, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   perfectcoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   plexcoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   polynetwork, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   qonexa, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   regalcoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   riseconnect, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   seigneurcoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   sficoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   shareel, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   smilebitbuy, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   steneum, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   tedcoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   tenocoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   texcoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   thorncoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   ucoin cash, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   unicorncoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   unitedemiratecoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   unixcoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   usi-tech, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   vcxcoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   viza, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   v-one, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   westerncoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   xrpconnect, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   yokucoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưac
   zapphire, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   zectacoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa
   zoukcoin, đa cấp, 10-02-2018: chưa test banh xác hay chưa

Mời các bạn update phụ bằng cách reply cho mình mấy site đa cấp nhé…

 

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Để lại yêu cầu hoặc câu hỏi?