Nướng XTZ (Baking XTZ) là 1 khái niệm mới…

Nướng XTZ (Baking XTZ) là 1 khái niệm mới…
5 (100%) 1 vote

Đào (hoặc mining, hoặc chăn trâu) ==> Nướng (nướng XTZ hoặc baking XTZ, cái này chắc mình phải suy nghĩ thật ngữ dân dã hơn).

Endorsements = Confirmation: số xác nhận

1. Blocks – Khối

Trong Blockchain, mỗi khối chứa Hash của khối trước đó, để bất kỳ sửa đổi của một khối sẽ thay đổi các Hashes của tất cả Blocks tiếp theo, 1 số khái niệm về chuỗi khối.

Level: là vị trí của khối đó trong chuỗi Blockchain của Tezos, khối đầu tiên là số 0, hay còn gọi là (Genesis Block)
Age/Date: là thời điểm mà Block đó được sinh ra / Đào ra / nướng XTZ ra.
Ops: Số lượng giao dịch trong 1 block
Volume: số lượng XTZ
Hash: TXID, TXHASH
Miner/Baker: là địa chỉ ví sử dụng để “nướng-bake/đào-mining” block đó
Fitness: là số Endorsements / confirmations
Protocol: Version of the Protocol
Network: Network of the Blockchain (Mainet or Alphanet)
Mining or Baking XTZ
– Hiện tại chúng ta đang nói đến PoS(proof of stake), nên có 1 số thuật ngữ chúng ta cần mở rộng.

2. Mining XTZ hay baking XTZ – Đào coins hoặc nướng XTZ

Mining là sử dụng sức mạnh tính toán của CPU, Card Graphic màn hình… hay còn gọi là POW.

Tezos chọn phương thức Baking XTZ – hay còn gọi là nướng XTZ, POS. Nghe nói ETH cũng đang theo xu hướng này để chống lại máy đào.

3. Operations – Hoạt Động

– Có 2 loại Operations chứa trong phương thức Tezos Ledger:

Ledger Operations: Operations performed on Accounts and Contracts
Proof-of-Stake Operations: Operations performed for the Proof-of-Stake Protocol (Blockchain Consensus Protocol)

– Có 2 loại Ledger Operations:

Transaction: the most common operation, a transfer of tokens between Accounts
Origination: the creation of a Contract

– Có 4 loại Proof-of-Stake Operations:

Endorsements: used to increase the Fitness of a Block
Delegation: used to transfer voting rights to another Account
Nounce Revelation: used by a baker to reveal its secrete nounce to prepare for the next proof-of-stake cycle.
Denounciation: used to denounce double baking or double endorsement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here