Các nước G20 thống nhất tiêu chuẩn FATF cho crypto

Các nước G20 thống nhất tiêu chuẩn FATF cho crypto
4 (80%) 1 vote

Các nước G20 đã ký một tuyên bố chung tại Buenos Aires. Theo đó các nước sẽ điều chỉnh quy định crypto tuân thủ tiêu chuẩn của FATF. FATF là tiêu chuẩn chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Theo một báo cáo của Saudi Gazette.

“Chúng tôi sẽ điều chỉnh các tài sản mật mã để chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố theo tiêu chuẩn FATF. Và chúng tôi sẽ xem xét các phản ứng khác nếu cần.”

Vai trò của FATF

FAFT được tạo ra bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). FAFT như một tổ chức hoạch định chính sách để chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. FATF đã bắt đầu thảo luận các quy tắc đối với sàn giao dịch crypto. Tổ chức cũng đã tìm ra các quy tắc hiện hành phù hợp với thực tế thị trường crypto.

Theo tuyên bố của G20. “Các phản ứng khác” sẽ được xem là cần thiết. Hơn nữa các quốc gia cũng sẽ tiếp tục theo dõi nền kinh tế toàn cầu đang nhanh chóng được số hoá. Và tìm kiếm các giải pháp thuế toàn cầu. ”

Diễn đàn G20 đầu tiên đã ban hành một thông cáo vào tháng Bảy. Khi đó nó tìm cách áp dụng các tiêu chuẩn chống rửa tiền cho lĩnh vực tiền điện tử vào tháng Mười. Vào thời điểm nó đã tuyên bố rằng các quốc gia thành viên của nó sẽ tiếp tục theo dõi ngành công nghiệp. Trong khi tuyên bố rằng khu vực này không đặt ra một tài chính.

Diễn đàn đã ủy nhiệm ban điều hành của mình. Ủy ban ổn định tài chính (FSB) ra đời. FSB đứng đầu là Mark Carney, Thống đốc Ngân hàng Anh. Mark là người theo dõi chặt chẽ các thị trường mật mã để phát triển một khuôn khổ giám sát lĩnh vực crypto. Cơ quan giám sát đã xuất bản một tập hợp các số liệu mà nó sẽ sử dụng để giám sát và mang lại sự tỉnh táo cho thị trường. FSB được phát triển với sự hợp tác của Ủy ban về thanh toán và cơ sở hạ tầng thị trường.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here